Bank Besonderhede

Rekeningbesonderhede:

Hoërskool Bultfontein

ABSA Bultfontein

Rekening no.: 8107400000

Takkode: 632005