Visie en missie

HOëRSKOOL BULTFONTEIN

VISIE

Die visie van die Hoërskool Bultfontein is om `n toonaangewende Afrikaanstalige waardegefundeerde opvoedkundige instelling wat kwaliteit, waardetoegevoegde onderwys en opvoeding op `n Christelike grondslag bied, te wees.

MISSIE

Onderwys is `n omgewing waar gelukkige leerders deur gemotiveerde personeel voorberei word vir die toekoms.

  • Om entrepreneurskap by leerders aan te moedig.
  • Om deur middel van akademiese uitnemendheid leerders toe te rus om, na voltooiing van graad 12, tot enige tersiêre instelling toegelaat te word.
  • Om voortreflike fasiliteite, waarin akademie, kultuur en sport tot die leerders se volle potensiaal beoefen kan word, daar te stel.
  • Om deur middel van toekomsgerigte denke alle vlakke van die skoollewe voortdurend te evalueer om tydige aanpassings te maak in die belang van die skool en koshuis.
  • Om deur middel van sinvolle dissipline `n atmosfeer te skep waar daar wedersydse respek vir mekaar sal wees en die doeltreffende uitoefening van ons waardesisteem `n kenmerk van die skool sal wees.
  • Om uitnemende finansiële bestuur, wat die totale bedryf van die skool en koshuis ondersteun, toe te pas.

 

LEUSE

Carpe Diem – Maak gebruik van jou geleenthede.