27/10/2017                                              NO . 33

 1. BAIE DANKIE

Die Prestige–atletiekbyeenkoms was geslaagd.  Baie dankie aan Bultfontein Makelaars wat dit vir ons elke jaar moontlik maak om die byeenkoms te kan aanbied.

 1. BEGROTING

Hoërskool Bultfontein se begroting vir 2018 is op die begrotingsvergadering aanvaar en goedgekeur. Skoolgeld vir 2018 beloop R9 570-00  of R870-00 per leerder per maand x 11 maande met ‘n 5% - korting wanneer die skoolgeld ten volle betaal is voor/op 31 Maart 2017.

Koshuisgeld is R2 400-00 per leerder per kwartaal/R960-00 per leerder per maand/R9 600-00 per jaar – streng vooruitbetaalbaar.

 1. KOSHUISRAAD

Die drukkersduiwel het kom kuier en Arina de Klerk is foutiewelik uitgelaat verlede week  as lid/prefek van die koshuisraad.

 1. VOLLE EREKLEURE

Nadat bewyse ontvang is, kwalifiseer Martinique le Roux vir volle erekleure in sang.  Baie geluk !

 1. SPORT

            Krieket  :

            0/13 – krieket wen Sandveld met 6 paaltjies.

            0/8 – krieket speel Maandag by St Dominics.

            0/9 – krieket speel Maandag teen Sandeld - weg

            0/11 – krieket speel Woensdag teen Hoopstad - tuis

            0/13 – krieket speel Donderdag teen St Andrews - tuis

            0/19 – krieket speel Maandag teen Wessel Maree - tuis

 1. SKOOLHOOFPOS

Die onderhoude is afgehandel en ons vra steeds voorbidding vir die proses.

 1. KOSHUISAFSLUITINGSFUNKSIE

Die koshuisafsluitingsfunksie was ‘n reuse sukses.  Baie dankie aan mnr en mev Burger en die koshuisraad vir die harde werk.

 1. PRYSUITDELINGSFOTO’S

            Wanneer                     :           Maandag 30/10/17 tydens pouse

            Waar                           :           Skoolsaal

            Koste                          :           R5-00 (kontant)

 1. BEESLOOP/KOSHUISVERJAARDAG

            Wanneer                     :           27 Oktober 2017

            Waar                          :           Skool/koshuis

            Tyd                              :           17:00 by die koshuis

Beesloopkaartjies/-geld wat nog uitstaande is, moet vanaand voor die beesloop by die koshuis ingegee word.

 1. HERVORMINGSFEES

            Wanneer                     :           Sondag 29 Oktober 2017

            Waar                           :           NG Moedergemeente

            Tyd                              :           09:30

 1. LAERSKOOLSOKKIE

            Wanneer                     :           30 Oktober 2017

            Waar                           :           Skoolsaal

            Wie                              :           Graad 4 - 7

Tyd                              :           18:00

Koste                          :            R7-00 p/persoon met gratis glimstokkie

            Bring ‘n geldjie saam vir verversings!

 1. EKSAMENROOSTER

Leerders het reeds eksamenroosters ontvang.  Ouers moet toesien dat leerders goed voorberei vir die belangrike eksamen om teleurstelling te voorkom.  Geen leerder mag voor 15:30 in die strate wees nie.

 1. EKSAMENTYE

            Die skool begin vanaf 1 November 2017 om 08:00 en verdaag 12:00.

 1. INENTING

            Wanneer                     :           10 November 2017

            Waar                           :           Hoërskool Bultfontein

            Wie                              :            6- en 12-jariges

            Volledige inligting is aangeheg.

 

N VENTER

SKOOLHOOF