20/10/2017                                              NO . 32

 1. BAIE DANKIE

            Die pawiljoene by die rugbyveld is voltooi. 

 1. BEGROTING

Hoërskool Bultfontein se begroting vir 2018 lê ter insae by die kantoor.

 1. AKADEMIESE TOPPRESTEERDERS :  DERDE KWARTAAL

            Die akademiese toppresteerder vir die derde kwartaal is as volg  :

            Graad 4  :

            Marlie van de Vyver

            Isabel Vorster

            Morné Cronjé

            Graad 5  :

            AC Greyling

            Amori Vorster

Miné Fourie

            Graad 6  :

MJ Vorster

            Lerinda Bresler

Charlotte Fourie

Graad 7  :

Nialize Cronjé

Gideon Bresler

Lea Cronjé

            Graad 8  :

            Lara Venter

            Simon Swart

Fanie Gouws

Graad 9  :

            Sonri Maré

Marine Olivier

            Bianca Esterhuizen

            Graad 10  :

            Enzo van Lingen

            David Conradie

            Aninka Potgieter

            Graad 11  :

            Xia Venter

            Antoné Botha

            Jaconé Fourie

            Graad 12  :

            Marianka Potgieter

            Jomari Pelser

            Chriska Helm

 1. MATRIEKRAAD 2018

            Die volgende leerders is tot die matriekraad van 2018 verkies  :

            Michiel de Beer           -           Hoofseun

            Xia Venter                   -           Hoofdogter

            Martin Nel                   -           Onderhoofseun

            Jaconé Fourie             -           Onderhoofdogter

            Stian Marx                   -           Prefek

            Joanie Jacobs             -           Prefek

            Niel-Hendri de Klerk   -           Prefek

            Antoné Botha              -           Prefek

 1. KLASKAPTEINE :  VIERDE KWARTAAL

            Die volgende leerders is verkies as klaskapteine  :

            Graad 4  :

            Annica Lombaard en Bastian van Zyl

            Graad 5  :

            Amori Vorster en Ian Erasmus

            Graad 6  :

            Charlotte Fourie en Jan-Louis Nel

 1. KOSHUISRAAD

            Die volgende leerders is tot die koshuisraad verkies  :

            Martin Nel                   -           Hoofseun

            Joanie Jacobs             -           Hoofdogter

            Niel-Hendri de Klerk   -           Prefek

            Joanie Jacobs             -           Prefek

 1. SPORT

            Krieket  :

            0/9 – krieket wen St Andrews.

             0/19 – krieket speel Woensdag teen Wessel Maree – tuis.

Tennis :

Sterkte aan die hoërskoolleerders wat aan die tennisproewe in Welkom gaan deelneem.

 1. MATRIEKAFSKEID

Die matriekafskeid was ‘n reuse sukses.  Baie dankie aan mev Elizna Burger en die graad 11 – leerders en hul mammas vir die harde werk.

 1. SKOOLHOOFPOS

Ons vra voorbidding vir die onderhoude op Dinsdag 24 Oktober 2017.

 1. PRESTIGE ATLETIEK

            Wanneer                     :           Dinsdag 24 Oktober 2017

            Waar                           :           Carpe Diempark

            Tyd                              :           14:00

Die skool verdaag om 13:00 vir almal.

 1. BEGROTINGSVERGADERING :  OUERS

            Wanneer                     :           Woensdag 25 Oktober 2017

            Waar                           :           Skoolsaal

            Tyd                              :           18:00

‘n Beroep word op ouers gedoen om die belangrike vergadering by te woon.

 1. GRAAD 9 - VAKKEUSEVERGADERING

            Wanneer                     :           Woensdag 25 Oktober 2017

            Waar                           :           Skoolsaal

            Tyd                              :           17:15

Mnr Pieter van Jaarsveld van die Universiteit van die Vrystaat gaan die leerders en ouers toespreek.

 1. KOSHUISFUNKSIE

            Wanneer                     :           Woensdag 25 Oktober 2017

            Waar                           :           Swembad

            Tyd                              :           14:00

            Koste                          :           R50-00 per metgesel

Leerders moet mev Elizna Burger nie later as Maandag 23 Oktober 2017 laat weet.

 1. AKADEMIESE UITSTAPPIE

            Wanneer                     :           26 en 27 Oktober 2017

            Volledige inigting is aan die leerders gegee word.

 1. STAP VIR BYBELS

            Wanneer                     :           27 Oktober 2017

            Waar                           :           Hoërskool Bultfontein

            Tyd                              :           08:00

            Koste                          :           R5-00 per kind

                                                            R10-00 per volwassene

Leerders moet onthou om hulle houers met R5-munte te vul en nie later as Maandag 23 Oktober 2017 by hul registeronderwysers in te handig nie. Hamburgers, koeldrank en roomys sal te koop wees by die Gereformeerde kerk. Bring ‘n geldjie saam!

 1. BEESLOOP/KOSHUISVERJAARDAG

            Wanneer                     :           27 Oktober 2017

            Waar                          :           Skool/koshuis

            Kaartjies is reeds beskikbaar en betaalbaar by mev Nicolene Blaauw.

            BEESLOOP

Leerders gaan kaartjies ontvang.  Die leerder wat die meeste kaartjies verkoop, gaan ‘n kontantprys ontvang.

 

N VENTER

SKOOLHOOF