28/09/2017                                              NO . 30

 1. DANKIE

Baie dankie elke onderwyser, leerder, ouer en ondersteuner vir ‘n vol, vinnige suksesvolle kwartaal.  Rus lekker die kort vakansie en kom verfris terug vir die laaste kwartaal van 2017.

Mnr Johandre van Tonder wat ‘n ander pos aanvaar het. Voorspoed vir die toekoms.

 1. BEGROTING

Hoërskool Bultfontein se begroting vir 2018 lê ter insae by die kantoor.

 1. SPORT

            Krieket  :

Anneme Janse van Rensburg is ingesluit in die krieketgroep wat aan die finale Vrystaatproewe gaan deelneem.      

Tweekamp  :

Sterkte aan die atlete wat die vakansie aan ‘n interprovinsiale byeenkoms in Bloemfontein deelneem.

 1. TROFEë

Daar is steeds trofeë wat uitstaande is.  Ouers/leerders moet daarop let dat trofeë, gegraveer, nie later as Maandag  9 Oktober 2017 by die kantoor ingegee moet word.

 1. RUGBYVELD

Leerders word versoek om van die toegespande gedeelte, waar konstruksiewerk plaasvind, by die rugbyveld weg te bly vir hulle eie veiligheid.

 1. GRAS

Ons benodig gras vir die nuwe rugbyveld by die koshuis.  Ouers kan asseblief die gras/grasranke by die koshuis aflaai.

 1. JONGBOERTJIEDAG

            Wanneer                     :           3 Oktober 2017

            Waar                           :           Wolmaranstad

            Navrae                        :           Mnr GB Marx

 1. SKOOL HEROPEN

            Wanneer                     :           Maandag 9 Oktober 2017

            Tyd                              :           08:00

 1. MATRIEKAFSKEID

            Wanneer                     :           Vrydag 13 Oktober 2017

            Tyd                              :           18:00

            Plek                             :           Koshuis

 1. LAERSKOOLTENNIS :  GOUD/SAND-PROEWE

            Wanneer                     :           13 en 14 Oktober 2017

            Navrae                        :           Me E Fourie

 1. PRYSUITDELING :

            Graad 1 – 3  :

            Wanneer                     :           Dinsdag 17 Oktober 2017

            Waar                           :           Skoolsaal

            Tyd                              :           18:00

           

            Graad 4 – 12  :

            Wanneer                     :           Donderdag 19 Oktober 2017

            Waar                           :           Skoolsaal

            Tyd                              :           18:00

N VENTER

SKOOLHOOF