28/07/2017                                              NO . 23

 1. WELKOM TERUG

Hartlik welkom terug aan elke onderwyser, leerder, ouer en ondersteuner na die lekker wintervakansie. Sterkte vir die besige derde kwartaal.

Baie welkom aan elke nuwe leerder. Ons vertrou jul verbintenis met Hoërskool Bultfontein sal vreugdevol wees.

 1. KOSHUISMATRONE

Mev Monica Steyl is aangestel in bogenoemde pos.  Baie welkom en ons vertrou jou verbintenis met Huis Carpe Diem sal aangenaam wees.

 1. SIMPATIE

Kyla Smuts se oupa is oorlede.  Ons bid vir jul vertroosting.

 1. SPORT

            Biathle  :

AC Greyling is ingesluit in die Biathle-span wat in September aan die kampioenskappe in Spanje gaan deelneem.

Tennis  :  Hoërskool

Hoërskool Bultfontein wen Wessel Maree .

Eerste dogterspan wen 38 -29.

Eerste seunspan wen 52 - 15.

 1. REDENAARSKOMPETISIE 2017

8 skole neem aan die kompetisie deel. Hoërskool  Bultfontein eindig algeheel eerste tydens die kompetisie.

            Die volgende leerders het puik presteer tydens die kompetisie  :

            Graad 1  :

Linique Foulds – 2de

Christelize Kotzé – 3de

Graad 2  :

Armand van Loggerenberg – 1ste

Miné Prinsloo – 2de

Graad 3  :

Nina Bresler – 1ste

Graad 5  :

Amori Vorster – 2de

Germa Coetzee – 3de

Graad 6  :

Werbrand Swart – 1ste

Lené Earlé – 3de

Graad 7  :

Nialize Cronjé – 1ste

Beste skoolspan  :

Graad 1  :  Bultfontein

Graad 2  :  Bultfontein

Graad 3  :  Bultfontein en Welkom Volkskool

Graad 5  :  Bultfontein

Graad 6  :  Bultfontein

Graad 7  :  Bultfontein

 1. SKOOLGELD

Baie dankie aan al die ouers wat gereeld hulle skoolgeld betaal.  Ouers wat agterstallig is, moet reëlings vir die betaling van skoolgeld tref.

 1. HERAANSOEKE

Elke leerder het vandag ‘n vorm ontvang.  Volledig ingevulde vorms moet voor/op  Maandag  7 Augustus 2017 by registeronderwysers  ingegee word.

 1. RAPPORTE

Leerders ontvang vandag hul rapporte.

 1. BOERTJIEFEESVORMS

Elke leerder het genoemde vorm ontvang.  Stuur asseblief ingevulde vorm terug aan klasonderwyser  voor/op  11 Augustus 2017.

 1. STERREKUNDE QUIZ :  GRAAD 7

            Wanneer                     :           Vrydag 28 Julie 2017

            Tyd                              :           14:00

            Waar                           :           Dagbreek Primêr, Welkom

            Bus vertrek                :           12:30

 1. GRAAD 11 – OUERVERGADERING

Wanneer                     :           Maandag 31 Julie 2017

            Waar                           :           HA Machtlokaal

            Tyd                              :           07:30

 1. GRAAD 1 – 3 :  TENNISAFRIGTING

            Wanneer                     :           Dinsdae

            Waar                           :           Hoërskool Bultfontein

            Tyd                              :           12:50 – 13:20

            Slegs leerders wat nie formele afrigting ontvang nie.

 1. GRAAD 4 – 7 TENNISAFRIGTING

            Wanneer                     :           Dinsdae

            Waar                           :           Hoërskool Bultfontein

            Tyd                              :           15:00 – 16:00

            Slegs leerders wat nie formele afrigting ontvang nie.

 1. LAERSKOOLKRIEKETPROEWE

            Wanneer                     :           Maandag 31 Julie 2017

Wie                              :           0/11 en 0/13 - krieket

            Waar                           :           Welkom 

            Tyd                              :           14:00

            Bus vertrek                :           12:15

            Koste                          :           R20-00 per leerder

            Volledige inligting is reeds aan betrokke leerders gegee.

 1. 0/12- EN 0/13 – 7’S RUGBY

            Wanneer                     :           Vrydag 4 Augustus 2017

            Waar                           :           Merriespruit, Virginia

            Bus vertrek                :           12:00

 1. LAERSKOOL NVS -TENNIS

            Wanneer                     :           4 en 5 Augustus 2017

            Waar                           :           Welkom

            Leerders het reeds volledige inligting ontvang.

 1. WINTERBAL

            Wanneer                     :           18 Augustus 2017

            Waar                           :           Skoolsaal

            Wie                              :           Graad 8 – 12

            Koste                          :           R80-00

 1. SPORTFOTO’S

            Wanneer                     :           Dinsdag 8 September 2017

 1. FINANSIëLE BEAMPTE

Mev Nicolene Blaauw is aangestel as die skool se voltydse finansiële beampte.  Alle betalings van die skool, sowel as die koshuis, moet vanaf die derde kwartaal by haar gemaak word. Betalings  sal ontvang word vanaf 07:15 tot 13:30 elke dag.

 1. KOSHUISWEEK

            Wanneer                     :           14 – 17 Augustus 2017

            Waar                           :           Huis Carpe Diem

            Wie                              :           Graad 7 – 11-leerders

 1. KWARTAALPROGRAM

            Volledige kwartaalprogram is aangeheg.

 1. KOSHUIS :  BOERTJIEFEES                    

Ouers en leerders moet daarop let dat die koshuis vanaf Woensdag 30 Augustus 2017 ontruim moet word met die oog op die Boertjiefees.

N VENTER

SKOOLHOOF