23/06/2017                                              NO . 22

 1. BAIE DANKIE

            Mev Ismarie Helm het  20-liter kanne vir die rugby geskenk.

 1. KOSHUISMATRONE

            Mev Rethe Rautenbach verlaat ons aan die einde van die kwartaal en

verhuis na Middelburg.

 1. STERKTE

Sterkte aan al die gimnaste wat die naweek aan die Zone-kampioenskappe in Pretoria deelneem.

Sterkte aan die sangers, Lida Pienaar en Enrika Lubbe, wat aan die sangkampioenskappe in Los Angeles gaan deelneem.

 1. SKOOLGELD

Baie dankie aan al die ouers wat gereeld hulle skoolgeld betaal.  Ouers wat agterstallig is, moet reëlings vir die betaling van skoolgeld tref.

 1. GRAAD 6 – BUITELUGSKOOL :  OUERVERGADERING

Wanneer                     :           Maandag 26 Junie 2017

            Waar                           :           Personeelkamer

            Tyd                              :           08:00

 1. LAERSKOOLNETBALAFSLUITING

            Wanneer                     :           Dinsdag 27 Junie 2017

            Waar                           :           Hoërskool Bultfontein

            Tyd                              :           11:00 – 12:00

            Koste                          :           R10-00 betaalbaar by afrigter

 1. LAERSKOOLTENNISVERGADERING

            Wie                              :           28 Junie 2017

            Waar                           :           Mev E Fourie se klas 

            Tyd                              :           08:00

 1. FINANSIëLE BEAMPTE

Mev Nicolene Blaauw is aangestel as die skool se voltydse finansiële beampte.  Alle betalings van die skool, sowel as die koshuis, moet vanaf die derde kwartaal by haar gemaak word.

 1. SKOOL SLUIT

Die skool sluit Vrydag  30 Junie 2017 om 09:00.

 1. RAPPORTE

Rapporte sal Vrydag 28 Julie 2017 uitgegee word.  Ouers wat self hulle kinders se rapporte by die skool moet kom haal, sal gekontak word.

 1. MATRONEPOS

            Sien aangehegte advertensie.

 1. DASSE

            Skooldasse is beskikbaar.

N VENTER

SKOOLHOOF