26/02/2016                                               NO .7

1.         STERKTE

            Mnr Kotzé gaan vanmiddag ‘n galblaasoperasie ondergaan. Ons vertrou dat die prosedure suksesvol  sal verloop en wens vir ‘n spoedige herstel.

2.         SIMPATIE

            Jaco van der Merwe se ouma is oorlede.  Ons bid vir  jul vertroosting.

3.         HERNASIENUITSLAE

            Michele Fourie  behaal ‘n onderskeiding in Lewenswetenskappe.

4.         SPORT

            Swemoefening tot die einde van die kwartaal :

            Beginners  :

            Dinsdae tot Donderdae vanaf 15:30 – 16:00.

            Galagroep  :

            Dinsdae tot Donderdae vanaf 16:00 – 17:00.

            Geen swemoefening op Maandag en Dinsdag  as gevolg van die tweekamp nie.

            Atletiek  :

            Volledige atletiekuitslae is by die kantoor beskikbaar.

            Sterkte aan dielaerskoolatlete wat die naweek aan die Vrystaat-

            byeenkoms in Bloemfontein gaan deelneem. 

            Spanbestuurder        :           Mev Elsabe Fourie

            Gholf  :

            Die gholfspan eindig tweede tydens die Noord – Vrystaat gholfliga in Welkom.

5.         HOëRSKOOL 7’S RUGBY- EN NETBALTOERNOOI

            Wanneer                    :           Saterdag 27 Februarie 2016

            Waar                           :           Carpe Diem Park

            Tyd                             :           08:00

            Wie                             :           Rugby :  0/16 en 0/19

                                                            Netbal  :  0/15, 0/16 en 0/19 A en B

            Leerders moet netjies geklee in skool- of sportdrag wees.

6.         TWEEKAMP

            Wanneer                    :           Dinsdag   1 Maart  2016

            Waar                           :           Pelliespark, Bloemfontein

            Tyd                             :           14:00

            Bus vertrek                :           12:00

            Busbestuurder          :           Mev Beryl de Jager

7.         0/16 en 0/19 - NETBALAANDREEKS

            Wanneer                    :           1 – 3 Maart 2016

            Waar                           :           Wessel Maree

            Busbestuurders        :           Mevv Burger en Van Zyl

8.         HOëRSKOOL SASOL-ATLETIEKBYEENKOMS

            Wanneer                    :           4 en 5 Maart 2016

            Waar                           :           Sasolburg

            Volledige inligting/programme sal aan leerders gegee word.                      

9.         MAKRO- EN WOOLWORTHSKAARTE

            Ouers word versoek om asseblief die kaarte te aktiveer sodat die skool kan voordeel trek en ons ook fondse van buite Bultfontein vir die skool kan in.

10.       “up4sa – UNITED PRAYER FOR SOUTH AFRICA

            Wanneer                    :           Sondag 28 Februarie 2016

            Waar                           :           Sandveld Hoërskool, Wesselsbron

            Tyd                             :           18:00

            Navrae                        :           Sarel Oberholzer – 0793081401

            Dit beloof om n onvergeetlike ervaring te wees en almal is baie welkom.

11.       BIDDAG VIR VROUE

            Wanneer                    :           Vrydag 4 Maart 2016

            Waar                           :           Moedergemeente

            Tyd                             :           09:00 stap na kerk

            Wie                             :           Graad 7 – 12 dogters

            Netjies geklee in skoolklere en kleurbaadjies.

12.       LAERSKOOLNETBALROMPIES

            Netbalrompies vir die grondslagfase kan bestel word teen R125-00 by mev Tania Venter.  Graad 4 – 6 kan rompies teen R130-00 by mev Azette van Rensburg bestel.

13.       WATERBEPERKINGS

            Soos u reeds bewus is, is ‘n algehele waterbeperking deur die Tswelopele Munisipaliteit ingestel.  Die beheerliggaam het die nodige voorsorg getref sodat die skool genoeg water sal hê.

14.       VOERTUIE/ MOTORFIETSE OP SKOOLTERREIN

            Geen leerder mag met enige voertuig/motorfiets op die skoolgrond ry nie.  Die veiligheid van ons leerders is vir ons baie belangrik en versoek ons vriendelik dog dringend u samewerking.

15.       GLYSKAALAANSOEKE

            Volledig ingevulde glyskaalaansoeke moetvoor / op Maandag 29 Februarie 2016 by die kantoor ingehandig word. Aansoeke moet jaarliks gedoen word.

16.       BEESBOERPROJEK 2016

            As gevolg van die ekonomiese toestande, gaan daar geen Mielieboerprojek vir 2016 wees nie. Boere wat belangstel om vir die skool `n kalf  groot  te maak (die skool verskaf  die kalf) voer / versorg  tot 1 Desember 2016, moet mnr Paseka Pienaar of die skool kontak. Die kalf word gedoseer en daar is lek beskikbaar vir die        genoemde kalf. 

 

TJ KOTZé

SKOOLHOOF