05/02/2016                                               NO .4

1.         SIMPATIE

            CW Raymond se oupa is oorlede. Joanie en Natania Jacobs se ouma is oorlede. Ons bid vir jul vertroosting

2.         STERKTE

            Marianka Potgieter het ‘n operasie ondergaan.

3.         FINANSIES

            Weens die huidige ekonomiese toestand in die land gaan die beheerliggaam ‘n strenger finansiële beleid toepas.  Dit behels die volgende :

            Afslag van 5% op skoolgeld is slegs geldig tot 15 Februarie 2016.

            Glyskaalaansoeke moet voor 29 Februarie 2016 volledig ingevul by die kantoor ingegee word. Glyskaalaansoeke moet jaarliks ingedien word.

            Sou ouers se finansiële posisie deur die loop van die jaar verander, moet hulle dadelik aansoek vir die glyskaal doen.

            Ouers moet streng by die reëlings vir uitstaande skoolgeld van 2015 en vroeër hou, om verdere stappe te verhoed. 

            Om voortgesette kwaliteitonderrig aan ons leerders te verskaf, moet ouers hulle finansiële verpligtinge teenoor die skool nakom. Die betaling van skoolgeld moet vir u as ouer ‘n prioriteit wees.

4.         SPORT

            Krieket  :

            Hoërskool Bultfontein wen Theunissen met 131 lopies

            Swem  :

            Die laerskoolswemmers het puik presteer tydens die Kroongala  :

            Die dogters behaal `n algehele 3de plek en die seuns ‘n algehele 4 de plek.

            Die hoërskoolswemmers het puik presteer tydens die interhoër in Sasolburg  :

            Chané Mienie het 4 goue medaljes verower en is aangewys as die Victrix Ludorum.

            Xia Venter  : 

            Silwer - 50m rugslag

            Brons  -  50m  vlinderslag

            Janco Pienaar  : 

            Brons – 50m borslag

            Sterkte aan die swemmers wat vandag aan die interlaergala in Kroonstad deelneem.  Hou Bulties se naam hoog !

5.         ATLETIEK

            Distrikte Atletiekbyeenkoms  se uitslae is by die kantoor beskikbaar.

            ‘n Maatband het verlore geraak tydens die atletiekbyeenkoms.  Enige inligting kan aan die kantoor deurgegee word.           

6.         KOSHUIS

            Koshuispakkette vir 2016 is as volg  :

            R8 800-00 per leerder per jaar

            R2 200-00 per leerder per kwartaal

            R880-00 per leerder per maand (10 maande)

            R440-00 per leerder per maand – dagskoliere

            R440-00 per leerder  per maand – 2 nagte per week

            R30-00 – ‘n bord kos

            R35-00 per leerder per dag – middagete en studie

            R50-00 per leerder – slaap een nag en ontbyt

            R100-00 per leerder – slaap, middag-,aandete en ontbyt

            R1 700-00  per maand – eenmanwoonstel

            R170-00 per persoon per nag – slaapgaste

            R250-00 per maand – huur van kamers (ouers)

            R1 000-00 – huur van saal.

            NB : Koshuisgelde is streng vooruitbetaalbaar.

            KOSHUISOUERVERGADERING  :

            Wanneer                    :           Maandag 8 Februarie 2016.

            Waar                           :           Koshuiseetsaal

            Tyd                             :           09:00

            NB NB NB NB NB  :

            Ouers moet daarop let dat geen leerder in die koshuis mag slaap of eet sonder dat daar vooraf met die koshuisouers/matrone gereël en betaal is nie!  Dit is ‘n ongemaklike situasie wanneer voorberei word vir bv 20 leerders om te kan eet en daar daag 60 leerders op vir ete.

            Name moet Maandag 8 Februarie 2016 aan die koshuis deurgegee word wie Woensdag in die koshuis bly, aangesien daar nie die dag skool is nie.

7.         SIRKELATLETIEKBYEENKOMS

            Wanneer                    :           Woensdag 10 Februarie 2016

            Waar                           :           Vrystaat Stadion

            Tyd                             :           07:00

            Bus vertrek                :           05:30

            Bus terug                   :           +  20:30

            Atlete het reeds `n program ontvang, R25 registrasiegeld is  betaalbaar voor/op Maandag 8 Februarie 2016,  by mev E Heymann. Atlete moet `n halfuur voor hul item reeds aanmeld.                    

8.         GLYSKAALAANSOEKE

            Volledig ingevulde glyskaalaansoeke moetvoor / op Maandag 29 Februarie 2016 by die kantoor ingehandig word. Aansoeke moet jaarliks gedoen word.

9.         “SIX - A - SIDE” -  KRIEKET

            Wanneer                    :           6 Februarie 2016

            Waar                           :           Carpe Diem Park

            Wie                             :           Almal baie welkom

            Inskrywings               :           Gratis

            Navrae                        :           Mnr Michris Janse van Rensburg

10.       HOëRSKOOLNETBALPROEWE

            Wanneer                    :           Donderdag 11 Februarie 2016

            Waar                           :           Netbalbane

            Tyd                             :           15:00 

            Drag                            :           Skoolsportklere

11.       LAERSKOOLVALENTYNSOKKIE

            Wanneer                    :           Donderdag 11 Februarie 2016

            Waar                           :           Skoolsaal

            Tyd                             :           19:00 – 22:00

            Wie                              :           Graad 1 - 7

            Ingang                        :           R20 per paar / R15-00 individu

            Daar gaan ‘n snoepie met lekker eetgoed te koop aangebied wees.

12.       HOëRSKOOLVALENTYNSBAL

            Wanneer                    :           Vrydag 12 Februarie 2016

            Waar                           :           Skoolsaal

            Tyd                             :           18:30 vir 19:00

            Koste                          :           R100-00 per paar en pR50-00 enkel

13.       KLEREBANK 2016

            Daar is ‘n groot tekort aan sportklere.  Ouers word versoek dat as daar sportklere in onbruik is,  dit asseblief skool toe te stuur.

            Klerebanktye  :  Maandag en Vrydag vanaf 07:30 – 09:30.

14.       EKSTRAKLASSE

            Graad12 - ekstraklasse is verpligtend. Leerders het reeds roosters             ontvang.

15.       BEESBOERPROJEK 2016

            As gevolg van die ekonomiese toestande gaan daar geen Mielieboerprojek vir 2016 wees nie. Boere wat belangstel om vir die skool `n kalf  groot  te maak (die skool verskaf  die kalf) voer / versorg  tot 1 Desember 2016, moet mnr Paseka Pienaar of die skool kontak. Die kalf word gedoseer en daar is lek beskikbaar vir die genoemde kalf.             

 

TJ KOTZé

SKOOLHOOF