29/01/2016                                               NO .3

1.         DANKIE

            Mnre Hannes Prinsloo snr en jnr vir die bewerk en plant van die skool       se lande.

2.         FINANSIES

            Weens die huidige ekonomiese toestand in die land gaan die beheerliggaam ‘n strenger finansiële beleid toepas.  Dit behels die volgende :

            Afslag van 5% op skoolgeld is slegs geldig tot 15 Februarie 2016.

            Glyskaalaansoeke moet voor 29 Februarie 2016 volledig ingevul by die kantoor ingegee word. Glyskaalaansoeke moet jaarliks ingedien word.

            Sou ouers se finansiële posisie deur die loop van die jaar verander, moet hulle dadelik aansoek vir die glyskaal doen.

            Ouers moet streng by die reëlings vir uitstaande skoolgeld van 2015 en vroeër hou, om verdere stappe te verhoed. 

            Om voortgesette kwaliteitonderrig aan ons leerders te verskaf, moet ouers hulle finansiële verpligtinge teenoor die skool nakom.

            Die betaling van skoolgeld moet vir u as ouer ‘n prioriteit wees.

3.         SPORT

            Krieket  :

            Hoërskool Bultfontein wen Wessel Maree met 8 paaltjies. 

            Swem  :

            Sterkte aan die swemmers wat vandag aan die Kroongala in Kroonstad deelneem.  Hou Bulties se naam hoog !

4.         KLEURGALA

            Baie geluk aan die Blouspan wat die kleurgala wen met  80 punte !

5.         ATLETIEK

            Baie dankie aan elke ouer, ondersteuner en atleet wat van die kleure- sowel as die distriksatletiek, ‘n groot sukses gemaak het.  Die Blouspan wen die kleure-atletiek met 190 punte.

            ‘n Maatband het verlore geraak tydens die atletiekbyeenkoms.  Enige inligting kan aan die kantoor deurgegee word.

6.         GRAAD 8 : ORIëNTERINGSGELEENTHEID – SOETDORING

            Die leerders het die uitstappie baie geniet en leersaam gevind.  Baie dankie aan mnr Nicolaas Venter wat die leerders vergesel het.

7.         GROENTJIEKONSERT

            Die groentjiekonsert was ‘n groot sukses.  Dankie aan mev Amanda Naudé en haar graad 8 - leerders vir die lekker geleentheid.

8.         KOSHUIS

            Koshuispakkette vir 2016 is as volg  :

            R8 800-00 per leerder per jaar

 

            R2 200-00 per leerder per kwartaal

            R880-00 per leerder per maand (10 maande)

            R440-00 per leerder per maand – dagskoliere

            R440-00 per leerder  per maand – 2 nagte per week

            R30-00 – ‘n bord kos

            R35-00 per leerder per dag – middagete en studie

            R50-00 per leerder – slaap een nag en ontbyt

            R100-00 per leerder – slaap, middag-,aandete en ontbyt

            R1 700-00  per maand – eenmanwoonstel

            R170-00 per persoon per nag – slaapgaste

            R250-00 per maand – huur van kamers (ouers)

            R1 000-00 – huur van saal.

            NB : Koshuisgelde is streng vooruitbetaalbaar.

            Voornemende huurders moet mev Rika Boje skakel : 051 - 8531294.

            KOSHUISOUERVERGADERING  :

            Wanneer                    :           Maandag 8 Februarie 2016.

            Waar                           :           Koshuiseetsaal

            Tyd                             :           09:00

            NB NB NB NB NB  :

            Ouers moet daarop let dat geen leerder in die koshuis mag slaap of eet sonder dat daar vooraf met die koshuisouers/matrone gereël en betaal is nie!  Dit is ‘n ongemaklike situasie wanneer voorberei word vir bv 20 leerders om te kan eet en daar daag 60 leerders op vir ete.

9.         INTERHOëRSWEM

            Wanneer                    :           2 en 3 Februarie 2016

            Waar                           :           Sasolburg

10.       INTERLAERSWEM

            Wanneer                    :           Vrydag 5 Februarie 2016

            Waar                           :           Kroonstad

            Koste                          :           R40-00 (Maandag 1 Februarie 2016)

            Volledige inligting sal aan leerders gegee word.

11.       SIRKELATLETIEKBYEENKOMS

            Wanneer                    :           Woensdag 10 Februarie 2016

            Waar                           :           Vrystaat Stadion

            Volledige inligting volg.

12.       GLYSKAALAANSOEKE

            Volledig ingevulde glyskaalaansoeke moetvoor / op Maandag 29 Februarie 2016 by die kantoor ingehandig word. Aansoeke moet jaarliks gedoen word.

13.       SALOV-KONGRES

            Mnre Kotzé, Burger en Marx woon die kongres vanaf  3 – 6 Februarie 2016 by.

14.       “SIX - A - SIDE” -  KRIEKET

            Wanneer                    :           6 Februarie 2016

            Waar                           :           Carpe Diem Park

            Wie                             :           Almal baie welkom

            Inskrywings               :           Gratis

            Navrae                        :           Mnr Michris Janse van Rensburg

15.       KLEREBANK 2016

            Daar is ‘n groot tekort aan sportklere.  Ouers word versoek dat as daar sportklere in onbruik is,  dit asseblief skooltoe te stuur.

            Klerebanktye  :  Maandag en Vrydag vanaf 07:30 – 09:30.

16.       EKSTRAKLASSE

            Rooster is aangeheg. Gr 12 - ekstraklasse is verpligtend. Leerders het reeds roosters ontvang.

 

TJ KOTZé

SKOOLHOOF