22/01/2016                                              NO. 2

1.         WELKOM

            Baie welkom aan mnr Cano Hooneberg wat by ons aangesluit het.

            Baie sterkte vir die toekoms en ons vertrou dat jou verbintenis met Hoërskool Bultfontein vreugdevol sal wees.

 

2.         SIMPATIE

            Jo-Mari Pelser se pappa, mnr Manie Pelser, is skielik oorlede.  Ons bid vir jul vertroosting.

 

3.         FINANSIES

            Weens die huidige ekonomiese toestand in die land gaan die beheerliggaam ‘n strenger finansiële beleid toepas.  Dit behels die volgende :

            Afslag van 5% op skoolgeld is slegs geldig tot 15 Februarie 2016.

            Glyskaalaansoeke moet voor 29 Februarie 2016 volledig ingevul by die kantoor ingegee word. Glyskaalaansoeke moet jaarliks ingedien word.

            Sou ouers se finansiële posisie deur die loop van die jaar verander, moet hulle dadelik aansoek vir die glyskaal doen.

            Ouers moet streng by die reëlings vir uitstaande skoolgeld van 2015 en vroeër hou, om verdere stappe te verhoed.  

            Om voortgesette kwaliteitonderrig aan ons leerders te verskaf, moet ouers hulle finansiële verpligtinge teenoor die skool nakom.

            Die betaling van skoolgeld moet vir u as ouer ‘n prioriteit wees.

 

4.         LAERSKOOL  :  KLASKAPTEINE

            Die volgende leerders is as klaskapteine vir die eerste kwartaal        verkies  :

            Graad 4  :

            Martinique le Roux

            AC Greyling

            Graad 5  :

            Lida Pienaar

            MJ Vorster

            Graad 6  :

            Johlize Vorster

            Gideon Bresler

 

            HOëRSKOOL  :  VRL

            Die volgende leerders is as lede van die VRL verkies :

            Graad 8  :

            Sonri Maré

            Johan Viviers

            Graad 9  :

            Joané Pretorius

            Dawid Conradie

            Graad 10  :

            Xia Venter

            Martin Nel

            Graad 11  :

            Marianka Potgieter

            Leriche Fouché

 

5.         SPORT

            Krieket  :

            Hoërskool Bultfonein wen St Andrews met 9 paaltjies.  Michiel de Beer laat kantel 5 paaltjies en Niël-Hendri de Klerk kolf uitstekend.

            Hoërskool Bultfontein wen Touta Gouta met 9 paaltjies. Niël-Hendri de Klerk, Michiel de Beer en Gomolemo Maseola boul uitstekend en Niël-      Hendri de Klerk en Emile Kotzé blink uit met die kolf.

 

6.         KLEURGALA

            Wanneer                     :           Vrydag 22 Januarie 2016

            Waar                           :           Milestone Foods Swembad

            Tyd                             :           16:00

            Snoepie is beskikbaar.Daar gaan na afloop van die gala vure, pap en sous beskikbaar wees.  Ouers en ondersteuners word uitgenooi om         saam met ons te braai (eie vleisie en drinkgoed) en die besige jaar op ‘n hoë noot af te skop.

 

7.         KLEURE-ATLETIEK

            Wanneer                     :           Maandag 25 Januarie 2016

            Waar                           :           Carpe Diem Park

            Tyd                             :           07:00  

            Blouspan  :  Leerders kom voor die  koshuis bymekaar.

            Groenspan  :  Leerders kom voor die hoofhek bymekaar.

            NB  :  Die skool begin Dinsdagoggend om 07:30.

 

8.         GRAAD 8 : ORIëNTERINGSGELEENTHEID – SOETDORING

            Wanneer                     :           Dinsdag 26 Januarie 2016

            Waar                           :           Soetdoring Natuurreservaat

            Volledige inligting is reeds aan die leerders gegee.

 

 

 

 

 

9.         SONE - ATLETIEK

            Wanneer                     :           Donderdag 28 Januarie 2016

            Waar                           :           MN Breytenbachstadion

            Tyd                             :           08:00

            Daar sal geen skool wees Donderdag nie. Die skool begin Vrydag om 07:30.

 

10.       GROENTJIEKONSERT

            Wanneer                     :           Donderdag 28 Januarie 2016

            Waar                           :           Skoolsaal

            Tyd                             :           18:30

            Toegang                     :           R10-00 - volwassenes, R5-00 - leerders

 

11.       KOSHUIS

            Koshuispakkette vir 2016 is as volg  :

            R8 800-00 per leerder per jaar

            R2 200-00 per leerder per kwartaal

            R880-00 per leerder per maand (10 maande)

            R440-00 per leerder per maand – dagskoliere

            R440-00 per leerder  per maand – 2 nagte per week

            R30-00 – ‘n bord kos

            R35-00 per leerder per dag – middagete en studie

            R50-00 per leerder – slaap een nag en ontbyt

            R100-00 per leerder – slaap, middag-,aandete en ontbyt

            R1 700-00  per maand – eenmanwoonstel

            R170-00 per persoon per nag – slaapgaste

            R250-00 per maand – huur van kamers (ouers)

            R1 000-00 – huur van saal.

            NB : Koshuisgelde is streng vooruitbetaalbaar.

            Voornemende huurders moet mev Rika Boje skakel : 051 -   8531294.

            KOSHUISOUERVERGADERING  :

            Wanneer                     :           Maandag 8 Februarie 2016.

            Waar                           :           Koshuiseetsaal

            Tyd                             :           09:00

 

12.       BOEKE / HANDBOEKE

            Daar is steeds boeke/handboeke wat nie netjies met plastiek oorgetrek is nie.  Alle boeke moet  Dinsdag 26 Januarie 2016 oorge-

            trek wees.

 

13.       ATKV - JEUGTAKPROJEK

            Baie dankie aan almal wat skoene vir die projek geskenk het.

 

14.       SPORTSAKKE

            Sportsakke sal in volgende week aan leerders uitgedeel.

 

15.       TENNISDAAGWEDSTRYDE

            Die tennisdaagtydperk strek van 1 Oktober 2015  tot  31 Mei 2016. Enige daag word slegs met die aanbreek van eerste pouse by die betrokke onderwyser geregistreer.

 

16.       GLYSKAALAANSOEKE

 

            Volledig ingevulde glyskaalaansoeke moetvoor / op Maandag 29 Februarie 2016 by die kantoor ingehandig word. Aansoeke moet          jaarliks gedoen word.

 

17.       “SIX - A - SIDE” -  KRIEKET

            Wanneer                     :           6 Februarie 2016

            Waar                           :           Carpe Diem Park

            Wie                              :           Almal baie welkom

            Inskrywings               :           Gratis

            Navrae                        :           Mnr Michris Janse van Rensburg of

                                                            Mnr Linde Fourie

 

18.       SPORTWENI 2016

            Die datums vir die 0/13 rugby-en netbaltoer na Sportweni is as volg :

            Vrydag 18 Maart – Woensdag 23 Maart 2016.

            ‘n Inligtingsvergadering sal op ‘n latere stadium gehou word.

 

TJ KOTZé

SKOOLHOOF