15/01/2016                                              NO. 1

1.         WELKOM TERUG

            Welkom terug aan elke leerder, onderwyser, ouer en ondersteuner na die lekker lang vakansie.  Baie welkom aan elke nuwe leerder en ons vertrou jou verbintenis met Hoërskool Bultfontein sal vreugdevol wees. Ons sien uit na die volgepakte jaar met baie uitdagings.

            Baie welkom aan mev Sarie Naudé wat weer by ons aangesluit het.

            Juffrou Miraldi Naudé het ‘n pos aanvaar by Laerskool Stellaland in Stella.  Baie sterkte vir die toekoms.

 

2.         STERKTE

            Mev Elizna Burger het ‘n operasie ondergaan.

 

3.         SIMPATIE      

            Divan, Isca en Leandii Scheepers met die afsterwe van hul moeder.  Ons bid vir jul vertroosting.

 

4.         MATRIEKEKSAMEN 2015

            Hoërskool Bultfontein spog weereens vir die 15de agtereenvolgende jaar met ‘n 100% - slaagsyfer. 

            30 kandidate waarvan 19 toelating tot ‘n graadstudie en 11 kandidate tot diplomastudie verwerf.

            Illuné Oosthuizen, die toppresteerder, behaal 4 onderskeidings :      Engels, Lewensoriëntering, Toerisme en Lewenswetenskappe

            Bianca Blaauw - Engels en Wiskundige Geletterdheid

            Lena-Mey de Beer  -  Geografie

            Michelle Fourie - Lewensoriëntering en Geografie

            Jano Smith - Wiskundige Geletterdheid

            GJ van Eeden - Wiskundige Geletterdheid

            Marchelle van Zyl - Wiskundige Geletterdheid

 

 

5.         LAERSKOOLPREFEKTE

            Die volgende leerders is as laerskoolprefekte vir 2016 aangewys  :

            Annemé Janse van Rensburg

            Berné Swanepoel

            Lara Venter

            Pieter-Albert Fourie

            Fanie Gouws

            Corniel Smith

 

6.         ROYAL SCHOOLS MUSIEKEKSAMEN       

            Die volgende leerders het puik presteer tydens die eksamen  :

            Graad 1  :

            Ankia van der Merwe –          81%

            Charlotte Fourie          –          87%

            Kobus van der Walt     –          66%

            Graad 2  :

            Mia Pretorius               –          78%

 

7.         KLEURE-ATLETIEK

            Wanneer                     :           Woensdag 20 Januarie 2016

            Waar                           :           Carpe Diem Park

            Tyd                             :           07:00

           

            Die indeling van spanne is as volg  :

            Laerskool  :

            Blouspan – Vanne vanaf A – L = 105 leerders

            Groenspan – Vanne vanaf M – Z = 108 leerders

            Hoërskool  :

            Blouspan – Vanne A – MA = 54 leerders

            Groenspan – Vanne MB – Z = 54 leerders

            Blouspan  :  Leerders kom voor die  koshuis bymekaar.

            Groenspan  :  Leerders kom voor die hoofhek bymekaar.

            Elke leerder moet Maandag 18 Januarie 2016 ‘n spanembleem teen R5-00 by die onderskeie spanne koop.

           

8.         KLEURGALA

            Wanneer                     :           Vrydag 22 Januarie 2016

            Waar                           :           Milestone Foods Swembad

            Tyd                             :           16:00

            Snoepie is beskikbaar.Daar gaan na afloop van die gala vure, pap en sous beskikbaar wees.  Ouers en ondersteuners word uitgenooi om         saam met ons te braai (eie vleisie en drinkgoed) en die besige jaar op ‘n hoë noot af te skop.

 

9.         PROGRAM

            Volledige program vir die eerste kwartaal is aangeheg.

 

 

10.       BOEKE / HANDBOEKE

            Boeke/handboeke moet netjies met plastiek oorgetrek wees Maandag 18 Januarie 2016.

 

11.       SA TAALBOND TWEETALIGHEIDEKSAMEN

            Alle leerders vanaf graad 8 – 12 wat die eksamen wil aflê, moet Maandag 18 Januarie 2016 R60-00 inskrywingsgeld by mnr N Venter       betaal.

 

12.       ATKV - JEUGTAKPROJEK

            Ouers en leerders word versoek om alle skoolskoene in onbruik Maandag 18 Januarie 2016 skool toe te stuur wat aan behoeftige leerders uitgedeel gaan word.

 

13.       TENNISDAAGWEDSTRYDE

            Die tennisdaagtydperk strek van 1 Oktober 2015  tot  31 Mei 2016. Enige daag word slegs met die aanbreek van eerste pouse by die     betrokke onderwyser geregistreer.

 

14.       GLYSKAALAANSOEKE

            Volledig ingevulde glyskaalaansoeke moetvoor / op Maandag 29 Februarie 2016 by die kantoor ingehandig word. Aansoeke moet          jaarliks gedoen word.

 

15.       “SIX - A - SIDE” -  KRIEKET

            Wanneer                     :           6 Februarie 2016

            Waar                           :           Carpe Diem Park

            Wie                              :           Almal baie welkom

            Inskrywings               :           Gratis

            Navrae                        :           Mnr Michris Janse van Rensburg of

                                                            Mnr Linde Fourie

 

           

TJ KOTZé

SKOOLHOOF