21/11/2015                                              NO. 38

1.         GELUK

            Mevrou Carine Labuschagne het ‘n fris baba-seuntjie ryker geword.

2.         SIMPATIE

            Miné en Miana Fourie se tannie, mnr Linde Fourie se suster, is        oorlede.  Ons bid vir jul vertroosting.

            Lenise en Lianie Cloete se oupa is oorlede.

3.         SPORT  

            Krieket  :

            Die 0/9 – krieketspan wen Sandveld met 10 paaltjies.

            Hoërskoolnetbalrokkies  :

Leerders moet die netbalrokkies by hul afrigters ingee voor / op 23 November 2015.  

            Swem  :

            Sterkte aan die swemmers wat aan die Dave Muller-gala die naweek           in Welkom gaan deelneem.

4.         EKSAMEN

            Leerders moet handboeke ingee die dag wat hulle die betrokke             vak skryf.  Sou die handboek nie ingegee word nie of verniel is,       sal  die ouers ‘n rekening ontvang.

5.         KAARTMASJIEN

            Die skool het ‘n kaartmasjien om betalings te vergemaklik.

6.         BEGROTINGSVERGADERING

            Wanneer                     :           25 November 2015

            Waar                           :           Hoërskool Bultfontein skoolsaal

            Tyd                             :           17:00

            Ouers word vriendelik dog dringend versoek om die baie belangrike             vergadering by te woon.Begroting van 2016 lê ter insae by die kantoor.

7.         GRAAD 9 – VAKKEUSEVERGADERING

            Wanneer                     :           Donderdag 26 November 2015

            Waar                           :           Skoolsaal

            Wie                              :           Graad 9 – leerders en hul ouers

            Tyd                             :           17:00

8.         AFLOS – GALA  :  KNIGHTS VS KINGS

            Wanneer                     :           Donderdag 26 November 2015

            Waar                           :           Swembad

            Tyd                             :           18:00

            Ouers wat graag aan die vryslagaflos wil deelneem, moet asb vir     Hanlie of Beryl kontak.  Ons beplan weer ouerspanne wat teen mekaar gaan deelneem. Daar gaan vure en pap en sous voorsien word.  Kom ons sluit die jaar in ‘n goeie gees af !

9.         SWEMOEFENTYE : DESEMBER 2015

            Vanaf Maandag 30 November – Dinsdag 15 Desember 2015 vanaf 09:00 – 10:00 slegs vir die junior- en seniorgalagroep.  Geen          beginnerswem in die vakansie nie.

10.       KERSSANGDIENS

            Wanneer                     :           22 November 2015

            Waar                           :           Moedergemeente

            Tyd                             :           09:30

            Koorlede moet reeds 08:45 by die saal, in die kleredrag soos gereël,              aanmeld.

11.       BOERTJIEFEES-UITSENDING

            Wanneer                     :           23 November 2015

            Tyd                             :           20:00

            Waar                           :           Fiesta, kanaal 144

12.       TENNISDAAGWEDSTRYDE

            Die tennisdaagtydperk strek van 1 Oktober 2015  tot  31 Mei 2016. Enige daag word slegs met die aanbreek van eerste pouse by die     betrokke onderwyser geregistreer.

13.       KOSHUIS ONTRUIM

            Inwoners moet asb die koshuis ontruim, nie later as 27 November   2015, vir die merksentrum Desember-maand.

14.       GEWONE KLERE  :  26 NOVEMBER 2015

            Leerders kan Donderdag 26 November 2015 gewone klere, teen     R5-00, aantrek. Fondse ten bate van die matriekraad. Die skool       verdaag om 11:00.

15.       SKOOL SLUIT 

            Wanneer                     :           Vrydag 9 Desember 2015

            Tyd                             :           09:00

            Rapporte by klasonderwysers.

16.       ATLETIEKKURSUS

            Wanneer                     :           4 en 5 Desember 2015

            Waar                           :           Carpe Diem Park

            Tyd                             :           12:00 (Vrydag)

                                                            08:00 (Saterdag)

            Koste                          :           R50-00 – Bultfontein - leerders

            Kursus word aangebied deur SA – Atlete in samewerking met NWU-             Pukke.  Ouers moet atlete by die kantoor inskryf voor / op 26           November 2015.

17.       SASOL ATLETIEKKURSUS

            Wanneer                     :           9 – 12 Desember 2015                      

            Waar                           :           Sasolburg                   

            Navrae                        :           Mnr P Burger

            Volledige inligting volg.

 

TJ KOTZé

SKOOLHOOF