Boekelys 2017

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Boekelys 2017

Die volledige lys kan afgelaai word deur hier te klik.

Boekelys 2017             Graad 10, 11 en  12    Gebruik asseblief die boekname om jou boek etikette om elke vak korrek te voltooi.                                      

NB!! SLEGS NAVY SKOOLTASSE IS TOELAATBAAR. GEEN SAKKE NIE!                                                                  

NB! Alle graad 4-12 leerders moet elkeen 2 (twee) rieme papier gee.

Alle fotostaatpapier sal deur klasonderwyser ingevorder word aan die begin van die skooljaar.                        

Onthou om al die nodige Skryfbehoeftes aan te koop vir 2017!

NB NB NB!!! Gebruik vorige jaar se lêers om te spaar.                                                                                                    

NB! Gebruik asseblief duursame plastiek vir die oortrek van handboeke.

Die tabel kan dalk nie volledig op jou skerm vertoon nie - laai die volledige lys af!

Die volledige lys kan afgelaai word deur hier te klik.

Afrikaans                               

10

11

12

English                                       

10

11

12

Lewensoriëntering

10

11

12

Groot lêer

1

1

1

Language     (A4 – 72 bl)

1

1

1

Werkboek (A4 – 72 bl)

1

1

1

Eksamenblokke

2

2

2

Literature    (A4 – 72 bl)

1

1

1

Leêr

1

Vorige

Vorige

Oortrek

Eie keuse

Testbook      (A4 – 72 bl)

1

1

1

Oortrek

Eie keuse

 

Creative Writing  (A4 – 72 bl)

1

1

1

 

Flipfile met hardeblad (50bl)

1

1

2

Oortrek

Eie keuse

 

Wiskunde                              

10

11

12

Wiskunde Geletterdheid

10

11

12

Fisiese Wetenskap

10

11

12

Algebra 1  (Hardeblad 384 bl)

1

1

1

Werkboek (Hardeblad 200 bl)

1

1

1

Chemie (Hardeb - 197bl)

1

1

1

Meetkunde (hardeblad 384 bl)

1

1

1

Grafiekboek (A4-nie geruit nie)

1

1

1

Fisika (Hardeblad -197bl)

1

1

1

Groot leêr  (A4)

1

1

1

Dun Leêr

1

1

1

Toetsboek (A4- 72bl)

1

1

1

Eksamenblok

1

1

1

Leêrverdelers

10

10

10

Prakties  (A4- 72 bl)

1

1

1

SakrekenaarCASIO fx82 ZA PLUS

1

1

1

Eksamenblok

1

1

1

Groot leêr

1

Vorige

Vorige

Oortrek

Eie keuse

Oortrek

Oranje

Bruin

Groen

Oortrek

Rooi

Groen

Pers

 

Lewenswetenskappe

10

11

12

Toerisme

10

11

12

Verbruikerstudie

10

11

12

ALMAL

Werkboek (A4 – 72 bl)

1

1

1

Werkboek – A4 72 bl

1

1

1

Werkboek – A4 72 bl

1

1

1

Vadoeke x 2

Toetsboek (A4 - 72 bl)

1

1

1

Eksamenblok

1

1

1

Lêerverdelers (groot pak)

1

1

1

 

Groot Leêr

1

Vorige

Vorige

Toetsboek – A4 72 bl

1

1

1

Toetsboek – A4 72 bl

1

1

1

Vatalappe x 2

Oortrek

Eie keuse

Plakboek – A4 72 bl

1

1

1

Prakties A4 72 bl

1

1

1

Sponsie x 2

 

Groot lêer

1

1

1

Plakboek A4 72 bl

1

1

1

Navy Voorskoot x 1

Lêerverdelers (groot pak)

1

1

1

Groot leer

1

1

1

 

Oortrek

Geel

Groen

Pienk

Oortrek

Pers

Blou

Oranje

 

 

Geografie

10

11

12

Rekeningkunde

10

11

12

RTT

10

11

12

Groot Leêr

1

Vorige

Vorige

8 kolom

1

-

-

Groot Leêr

1

1

1

Leêrverdelers

6

6

6

Joernaal

1

-

-

Lêersakkies x 10

1

1

1

Eksamenblok

1

1

1

Grootboek

1

-

-

Eksamenblok

1

1

1

Oortrek

Eie keuse

Groot Leêr

1

1

1

Riem Papier (500 bl)

2

2

2

 

Oortrek   

Eie keuse

 

 

 

 

 

Landboutegnologie

10

11

12

Landbouwetenskappe

10

11

12

Landboubestuur

10

11

12

Groot Leêr

1

1

1

Groot Leêr

1

1

1

Groot Leêr

1

1

1

Eksamenblok

1

1

1

Eksamenblok

1

1

1

Eksamenblok

1

1

1

Leêrsakkies  (10)

1

 

 

Leêrverdelers (20)

1

1

1

Werkboek

1

1

1

Oortrek

Eie keuse

Werkboek (A4 – 72bl)

1

1

1

Leêr verdelers (20)

1

1

1

 

 

 

 

Oortrek

Eie keuse

Lêersakkies x 10

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Oortrek

Eie keuse

Boekelys 2017             Graad 7,8 en 9                  
 Gebruik asseblief die boekname om jou boek etikette om elke vak korrek te voltooi.                                *sien voorbeeld

Afrikaans                               

7

8

9

English                                      

7

8

9

Lewensoriëntering

7

8

9

Werkboek 1  – A4 72 bl

1

1

 

Language     (A4 – 72 bl)

1

1

1

Werkboek – A4 72 bl

1

1

1

Werkboek 2 – A4 72 bl

1

1

 

Literature    (A4 – 72 bl)

1

1

1

Flip File x 10

1

1

1

Kreatiewe Skryfboek – A4 45 bl

1

1

 

Testbook      (A4 – 72 bl)

1

1

1

 

 

 

 

Toetsboek – A4 48 bl

1

1

 

Creative Writing  (A4 – 72 bl)

1

1

1

 

 

 

 

Groot lêer

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Eksamenblok

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Oortrek

Groen

Oranje

Eie keuse

Oortrek

Eie keuse

Oortrek

Eie keuse

 

Wiskunde                             

7

8

9

Natuurwetenskappe

7

8

9

Tegnologie

7

8

9

Algebra   (Hardeblad 288 bl)

-

1

1

Werkboek   (A4-72bl) Materie en Energie

 

1

1

Werkboek – A4 72 bl

1

1

1

Meetkunde (hardeblad 192 bl)

-

1

1

Toetsboek(A4-72bl) Materie en Energie

 

1

1

Assesserings boek – A4 48 bl

1

1

1

Dun leêr  (A4)

-

1

1

Werkboek   (A4-48bl) Lewe en ruimte

 

1

1

 

 

 

 

Eksamenblok

1               

1

1

Toetsboek  (A4-48bl) Lewe en ruimte

 

1

1

 

 

 

 

Werkboek (Hardeblad 288 bl)

1

-

-

Werkboek (A4 72 bl)

1

 

 

 

 

 

 

Toetsboek

1

-

-

Toetsboek (A4 48 bl)

1

 

 

 

 

 

 

Oortrek

Blou

Blou

Blou

Oortrek

Eie keuse

Oortrek

Eie keuse

Sakrekenaar  

Geen

Casio

Casio

 

 

 

 

 

Sosiale wetenskappe

7

8

9

Kreatiewe Kunste

7

8

9

 

 

 

 

Geografie Werkboek(A4-72bl)

1

 

 

Musiek Teorieboek (enige)

1

1

1

 

 

 

 

Geskiedenis Werkboek (A4-72bl)

1

 

 

Werkboek (A4 48 bl)

1

1

1

 

 

 

 

Toetsboek - A4 72 bl

1

 

 

Tekenboek (A3)

1

1

1

 

 

 

 

Flip File 20 bl

1

1

1

Oliepastelle (pakkie)

1

1

1

 

 

 

 

Werkboek (A4 – 96 bl)

-

1

1

2H Tekenpotlode

1

1

1

 

 

 

 

Oortrek

Pers

Eie keuse

Oortrek

Groen

Oranje

Pers

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

EBW

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

Werkboek (A4-72bl)

1

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Flip File x 10 bl

1

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

8 kolom joernaal

-

1

1

 

 

 

 

 

 

Grootboek

-

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Oortrek   

Eie keuse

 

 

 

 

 

 

PIET BOTHMA

AFRIKAANS TOETSBOEK

GRAAD 5

NB!! SLEGS NAVY TASSE IS TOELAATBAAR. GEEN SAKKE NIE~                            

 

NB! Alle graad 4-12 leerders moet elkeen 2 (twee) rieme papier gee.

Alle fotostaatpapier sal deur klasonderwyser ingevorder word aan die begin van die skooljaar.              

Onthou om al die nodige Skryfbehoeftes aan te koop vir 2017!

NB NB NB!!! Gebruik vorige jaar se lêers om te spaar.

NB! Gebruik asseblief duursame plastiek vir die oortrek van handboeke.

Boekelys 2017             Graad 4, 5 en 6    - al die graad 4, 5 en 6 leerders benodig `n huiswerkboek met datums.
 Gebruik asseblief die boekname om jou boek etikette vir elke vak korrek te voltooi.

Afrikaans                               

4

5

6

English                                      

4

5

6

 

 

 

 

Werkboek 1 – A4 72 bl

1

1

1

Spelling – A5 32 bl

1

1

1

 

 

 

 

Werkboek 2 – A4 72 bl

1

1

1

Creative Writing – A4 48 bl

1

1

1

 

 

 

 

Kreatiewe Skryfboek – A4 48 bl

1

1

1

Testbook – A4 72 bl

1

1

1

 

 

 

 

Toetsboek – A4 48 bl

-

-

1

Language – A4 72 bl

1

1

1

 

 

 

 

Toetsboek – A4 72 bl

1

1

 

Flip File met Hardeblad – 50 bl

1

0

0

 

 

 

 

Speltoetsboek – A5 32 bl

1

1

 

Oortrek

Pers

Geel

Rooi

 

 

 

 

Flip File met Hardeblad – 50 bl

1

-

 

 

 

 

 

 

 

Oortrek

Rooi

Blou

Geel

 

 

 

 

 

 

                         

 

Wiskunde                              

4

5

6

Natuurwetenskap en Teg

4

5

6

Sosiale Wetenskappe

4

5

6

(A4 x 48 bl) - Hoofrekene

1

1

1

Werkboek - A4 72 bl

1

1

1

Flip File x 20 - Toetsboek

1

1

1

Eksamenblok

-

1

1

Toetsboek – A4 72 bl

1

1

1

Geografie - (A 4 x 72)

1

1

1

Hardeband –(288 bl )- Werkboek

1

1

1

Flip File x 10 bl

1

1

1

Geskiedens –(A4 x 72)

1

1

1

Liniaal

1

1

1

 

 

 

 

 Toetsboek – (A4 48 bl)

0

0

1

Flip File x 10 bl

1

1

1

 

 

 

 

Flip File 20 bl

 

 

1

Potlood - paser

1

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Oortrek

Geel

Pers

Blou

Oortrek

Oranje

Rooi

Groen

Oortrek

Groen

Groen

Eie keuse

Geen Sakrekenaar  

Kreatiewe Kunste

4

5

6

PSW

4

5

6

 

 

 

 

A3 Tekenboek

1

1

1

Werkboek - A4 72 bl

1

1

1

 

 

 

 

Werkboek – (A4 – 48 bl)

1

1

1

Flip File –  (10 bl)

1

1

1

 

 

 

 

Oliepastelle

1

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2H Tekenpotlood

2

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Oortrek

Rooi

Blou

Geel

Oortrek

Eie keuse

 

 

 

 

                           

 

PIET BOTHMA

AFRIKAANS TOETSBOEK

GRAAD 5

NB!! SLEGS NAVY TASSE IS TOELAATBAAR. GEEN SAKKE NIE!

 

NB! Alle graad 4-12 leerders moet elkeen 2 (twee) rieme papier gee.

Alle fotostaatpapier sal deur klasonderwyser ingevorder word aan die begin van die skooljaar.

Onthou om al die nodige Skryfbehoeftes aan te koop vir 2017!

NB NB NB!!! Gebruik vorige jaar se lêers om te spaar.

NB! Gebruik asseblief duursame plastiek vir die oortrek van handboeke.