Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

DIE SKOOLLIED

As die somer eers kom en die vaalheid verdwyn,

As die gras dan weer groen teen die bulthange skyn

Dan is daar geen wêreld so mooi en so rein

As die vlaktes en velde van ou Bultfontein

Refrein :

Pluk die dag, pluk die dag –

Ons leuse getrou,

In ons groen en ons blou

Met ons klipsteengebou,

Sê ons : Hoera!  Hoera!  Hoera!

Hoera vir ons skool

Hoera vir ons dorp,

Hoera vir ons groen,

Hoera virons blou,!

Hoera vir ons dierbare kipsteengebou!

 

1952/08/19     Digter : CM van den Heever    Toonsetting :  Dr A Koole

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

HOëRSKOOL BULTFONTEIN

VISIE

Die visie van die Hoërskool Bultfontein is om `n toonaangewende Afrikaanstalige waardegefundeerde opvoedkundige instelling wat kwaliteit, waardetoegevoegde onderwys en opvoeding op `n Christelike grondslag bied, te wees.

MISSIE

Onderwys is `n omgewing waar gelukkige leerders deur gemotiveerde personeel voorberei word vir die toekoms.

  • Om entrepreneurskap by leerders aan te moedig.
  • Om deur middel van akademiese uitnemendheid leerders toe te rus om, na voltooiing van graad 12, tot enige tersiêre instelling toegelaat te word.
  • Om voortreflike fasiliteite, waarin akademie, kultuur en sport tot die leerders se volle potensiaal beoefen kan word, daar te stel.
  • Om deur middel van toekomsgerigte denke alle vlakke van die skoollewe voortdurend te evalueer om tydige aanpassings te maak in die belang van die skool en koshuis.
  • Om deur middel van sinvolle dissipline `n atmosfeer te skep waar daar wedersydse respek vir mekaar sal wees en die doeltreffende uitoefening van ons waardesisteem `n kenmerk van die skool sal wees.
  • Om uitnemende finansiële bestuur, wat die totale bedryf van die skool en koshuis ondersteun, toe te pas.

 

LEUSE

Carpe Diem – Maak gebruik van jou geleenthede.